o Factory 457 

Spoločnosť Factory 457 s.r.o. vznikla v roku 2017 s cieľom poskytovať nadštandardné služby v oblasti mediálneho poradenstva.

Venujeme sa krízovému mediálnemu poradenstvu.

 

Naši klienti nemusia protestovať v uliciach, ani blokovať dopravu v hlavnom meste, aby upútali na svoje požiadavky.

Našim nástrojom je efektívna mediálna komunikácia.

Zakladatelia spoločnosti stavajú na

- skúsenostiach v oblasti žurnalistiky v štátnych aj súkromných médiách (PRINT aj TV)

- praxe v rámci mediálnej komunikácie štátnej a verejnej správy 

Posledná ukončená mediálna kampaň:

Poľnohospodári postihnutí suchom v roku 2017

Dĺžka kampane : 15 mesiacov

Výsledok: Vláda SR uvoľnila v prospech poľnohospodárov poškodených suchom v roku 2017 priamu

finančnú pomoc 16 000 000 €

AKO SME TO DOSIAHLI? SPRÁVNE NAČASOVANOU  KRÍZOVOU MEDIÁLNOU KOMUNIKÁCIOU

Za dané obdobie sme pre klienta zabezpečili 213 mediálnych výstupov.

(Analytický výstup spracoval: Slovakia Online, spol s.r.o.)

© 2017 by Factory 457 s.r.o.. Proudly created with Wix.com.